Technologie
facebooktwittertwitter

Unikátní projekt, koncept města budoucnosti v prostoru Milovice – Boží Dar, které mohlo svým pojetím umístit ČR na mapu vyspělé Evropy, zastavila změna ve vedení Středočeského kraje. 

Už v letech 2007 – 2008 Ministerstvo obrany dalo ze státních prostředků přes jeden milion korun na projekt s názvem „Výzkum aplikace metod částicové analýzy v tribotechnické diagnostice motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ.“ 

Tření, mazání a opotřebení se netýká jen automobilů, stejně jako se netýká jen motoru nebo převodovky.

Jde o paralelu k Industry 4.0 a hlavními trendy budou SMART, GREEN, DIGITALIZACE A UMĚLÁ INTELIGENCE.

Báby kořenářky jsme upalovali jako čarodějnice, knihy moudré pálili taky, tak teď doháníme a obnovujeme staré poznatky a snad se pomocí vědy dobereme i dalších poznatků.