Technologie
facebooktwittertwitter

O možnosti využití nanočástic v oblasti mazání strojů, opotřebení a tření (tribotechnika) se ví už mnoho let. Už v roce 1992 prof. Reshef Tenne na Weizmann Institiut of Science syntetizoval nanočástice WS2 (disulfid wolframu), které dokázaly výrazně zlepšit vlastnosti maziv při standardních i velmi těžkých provozních podmínkách. Navíc tyto anorganické nanočástice ve formě nanotrubic vykazují i zajímavé vlastnosti optické a elektrické a výzkum jejich praktického užití není zdaleka ukončen. Významné je, že v oblasti využití jako přísad do maziv se podařilo najít způsob, jak je vyrábět a stabilizovat v průmyslovém měřítku.

Nanočástice WS2 zlepšující vlastnosti maziv fungují na bázi tzv. cibulového efektu, který si lze představit tak, že nanokuličky mezi třecími plochami fungují jako miniaturní ložiska a navíc při rozbalování cibulových struktur vytváří na povrchu tenkou vrstvu, které zvyšuje jeho kvalitu v místě kontaktu.

Popis mechanizmu zde (Vydavatelství Techpark).

Nejčastější překážkou průmyslového využití nanočástic je jejich cena, která je vyvolávána náročnosti jejich výroby a v mnoha případech je to faktor zcela bránící reálnému využití nanotechnologií.

Problém průmyslové výroby vyřešila americká firma Nanotech Industrial Solutions, která je schopna vyrábět a dodávat na trh produkty s nanočásticemi vyvinutými prof. Tennem pod chráněnou značkou NanoLub®IF-WS₂ jako aditiva maziv. Ukázka funkčnosti nanočástic WS2 zde

Jejich využití přináší úspory paliva a jako přísady do automobilových a převodových olejů výrazně přispívají k snížení opotřebení, tedy k prodloužení životnosti zařízení. V případě ložisek může docházet až k trojnásobnému prodloužení servisních intervalů. Detailně bude představeno již na Autoshow Praha 2019.

Kontakt:

NANOTECH – EUROPE
www.nanotech-europe.cz 

Milan Štelcl
info@nanotech-europe.eu

+420 608887460

Od 1. do 5. dubna proběhne v Hannoveru největší strojírenský a technologický veletrh v Evropě

Mladá kolínská firma přišla s překvapivým řešením digitální transformace výroby

Jedna z velmi zajímavých inovací, kterou představila společnost Huawei koncem minulého roku, se týká patentu na funkční grafen. Nový materiál přináší podstatně lepší možnosti chlazení nejen mobilních zařízení v době, kdy se nároky na jejich výkon neustále zvyšují.

Ve dnech 1.-4. dubna proběhne v Praze evropská konference a výstava pod názvem „SPIE Optics + Optoelectronics“ . Účastníky konference budou přední světoví vědci a výzkumníci z oblasti nejnovějších laserových a světelných technologií … a nejen těch.

 

SPIE je mezinárodní společnost pro optiku a fotoniku založená v roce 1955 pro rozvoj světelných technologií a každoročně pořádá asi 25 technických fór, výstav a vzdělávacích programů po celém světě. Letos se jedna konference a výstava uskuteční i v Praze a výstava bude 2 dny zdarma přístupná veřejnosti. Návštěvníci kromě našich skvělých laserů z Dolních Břežan – HiLASE a ELI Beamlines dozví o metamateriálech, nelineární a kvantové optice, senzorech, holografii, rentgenové optice a mnoho, mnoho dalšího. Konference SPIE není u nás zdaleka poprvé, ale většinou o ní věděli jen odborníci, jenže doba se mění a optické přístroje jsou dnes nutné pro obranu, telekomunikace, dopravu, nebo řízení průmyslových procesů.

O konferenci více zde