Technologie
facebooktwittertwitter

Bylo by hezké, kdybychom našli nový druh paliva pro naše auta – něco, co nám zajistí dobrý kilometrový výkon a nestojí moc. Co kdybychom mohli jako palivo použít nějakou běžnou a snadno dostupnou látku? To, co vlastně nikdo nechce – třeba použitý rostlinný olej? Vznik článku podpořen firmou Nanotech-Europe. 

Bylo by to fajn, má to ale samozřejmě háček: Nemůžete jen tak nalít rostlinný olej do nádrže auta a jet. S pár úpravami by to ale motor zvládnul. Musíme se nejprve naučit rozlišovat mezi rostlinnými oleji používanými jako paliva a bionaftou.

Bionafta je druh paliva pocházejícího z rostlinných zdrojů sója, řepka, ale rafinuje se ve speciálním zařízení, které musí dodržovat zákony proti znečištění a další předpisy týkající se paliv. Samozřejmě se bavíme o dieselových motorech. 

Abstrakt vědecká studie - testy: Celá studie zde.

Vegetable Oils as Fuels in Diesel Engine. Engine Performance and Emissions☆ Author links open overlay pane  A.Corsini, A.Marchegiani, F.Rispoli, F.Sciulli, P.Venturini

Nová energetická strategie EU představuje výzvu a povzbuzení pro průmyslová odvětví a výzkumné pracovníky, které je tlačí k hledání nových řešení, jak zajistit poptávku po energii v souladu s novými požadavky na životní prostředí. Sektor dopravy je jedním z nejvíce závislých na ropných produktech a poté na znečišťujících látkách. Studuje se nová generace biopaliv, ale mělo by se zvýšit využití již dostupných. Použití rostlinných olejů (VO) a odpadních kuchyňských olejů (WCO) by mohlo představovat zajímavá alternativní paliva pro dieselové motory v některých specifických aplikacích (např. veřejná doprava, hybridní nebo lodní pohony atd.). Navíc VO lze vyrábět téměř všude na světě v relativně malých závodech a WCO by představovalo použití odpadního materiálu, který by se jinak měl likvidovat. Provoz naftového motoru (DE) s jiným palivem však může způsobit určité problémy. VO a WCO mají skutečně odlišné vlastnosti ve srovnání s naftovým palivem (tj. menší výhřevnost, větší hustotu a viskozitu), což může ovlivnit provoz DE. Zejména se očekává, že DE bude mít nějaký problém se vstřikovacím systémem a ztrátou výkonu.

V této práci se jako palivo pro DE v automobilové konfiguraci používají různé rostlinné oleje (jak čisté, tak odpadní) a studují se jeho chování. Testy se provádějí s turbodmychadlem, čtyřdobým, čtyřválcovým, vodou chlazeným, common-rail multijet DE. Vliv použitého paliva na výkon motoru, měrnou spotřebu, účinnost a opacitu výfukových plynů je porovnán s vlivy získanými při tankování naftou.

Tudy to asi taky nepůjde. 

Pin It