Technologie
facebooktwittertwitter

Dlouho očekávaný výsledek výzkumu je připraven pro užití v průmyslu, je cenově dostupný a snadno aplikovatelný. Při jeho použití dochází ve strojírenských procesech ke snižování koeficientu tření, snižuje se opotřebení nástrojů při vrtání, frézování či obrábění a zvyšuje se kvalita vytvářených povrchů. Aplikací maziv do samotných strojů při výrobě dochází k prodloužení životnosti a prodloužení servisních intervalů. Nová aditiva a maziva s originální strukturou wolframových nanočástic byla v Evropě poprvé představena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2021.

Významný je i příspěvek výrobku k snižování negativních dopadů globální změny, včetně emisí CO2. Tribologické kontakty totiž způsobují asi 23% celkové světové spotřeby energie. 20% tvoří energie použitá k překonávání tření a 3% připadají na repasování opotřebovaných dílů či jejich nahrazování. Využitím výhod nových povrchových, materiálových a mazacích technologií pro snížení tření a lepší ochrany proti opotřebení ve vozidlech, strojích a dalších zařízeních po celém světě by mohlo dojít ke snížení energetické ztrát vyvolaných třením a opotřebením v krátkodobém horizontu (8 let) o asi 18% a v dlouhodobém výhledu (15 let) až o 40%.

„My se využití fullerenových nanočástic disulfidu wolframu věnujeme už několik let, ale nechtěli jsme nic uspěchat. Potřebujeme být dobře připraveni na zájem, který produkty pod značkou NANOTECH (NanoLub®IF-WS₂) vyvolají. Nejde ani o dodávky, jako spíše o odladění pro jednotlivé aplikace. Proto jsme víc testovali, než propagovali,“ vysvětluje Milan Štelcl, technický ředitel Nanotech-Europe, firmy, která vynález v Evropě zastupuje.

Fullerenové nanočástice disulfidu wolframu byly poprvé syntetizovány v roce 1992 v Izraeli. Prof. Reshef Tenne z Weizmann Institute of Science byl za jejich objev nominován na Nobelovu cenu za chemii. Průmyslově se tyto nanočástice vyrábí v USA.

V minulých letech probíhaly testy i laboratorní zkoušky v mnoha českých firmách i výzkumných organizacích a univerzitách. Výsledky jsou pozoruhodné, a dokonce v některých případech musely být zkoušky opakovány, protože jejich výsledky jsou překvapivé do té míry, že mění řadu paradigmat doposud běžně respektovaných odborníky ze světa mazání, tření a opotřebení. O to větší zájem se dá očekávat z výrobních firem, protože úspora energií, snížení opotřebení a zvýšení spolehlivosti jsou vítané efekty pro každou výrobu.

„Jedním z příkladů může být test průmyslové převodovky, který proběhl ve společnosti TAJMAC-ZPS , a.s. při maximální zátěži po dobu 30 dní. Na posledních 7 dní testu bylo odpojeno chlazení převodovky a nastaveny konstantně maximální otáčky. Mazání převodovky bylo olejovou mlhou s přísadou NANOTECH AEL-2019. Očekávali jsme, že tyto extrémní podmínky způsobí brzkou destrukci převodovky (zadřená ložiska, zuby). K tomu nedošlo a detailní analýza prokázala, že opotřebení zubů ozubených kol a ložisek se rovná krátkému až mírnému záběhu převodovky. Na fotografii je část zubu, kde spodní část nebyla v záběru a horní část pracovala po celou dobu testu, říká Milan Štelcl.    

Kontakt:
Milan Štelcl, technický ředitel Nanotech-Europe
Tel.: +420 608 887 460
E-mail:  milanstelcl@nanotech-europe.eu

Pin It