Technologie
facebooktwittertwitter

Báby kořenářky jsme upalovali jako čarodějnice, knihy moudré pálili taky, tak teď doháníme a obnovujeme staré poznatky a snad se pomocí vědy dobereme i dalších poznatků. 

Tření a opotřebení mají větší vliv na spotřebu energie, ekonomické výdaje a emise CO2, než se čekalo.

Vytvoření článku podpořila firma Nanotech-Europe, text Leoš Kopecký, foto Sci-line

Pro sklady, archivy, galerie, technologické provozy. Snadná instalace, excelentní přenosy dat a jejich správa od firmy Microrisc

Vliv nových zdrojů světla na bezpečnost silničního provozu řeší odborníci v Olomouci.

Tato technologie udělá každé zařízení bezdrátovým.