Technologie
facebooktwittertwitter

Už v letech 2007 – 2008 Ministerstvo obrany dalo ze státních prostředků přes jeden milion korun na projekt s názvem „Výzkum aplikace metod částicové analýzy v tribotechnické diagnostice motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ.“ 

Detailní výsledky a závěry jsou pochopitelně tajné, ale víme, že cílem projektu bylo analyzovat současné poznatky a speciálně metody částicové analýzy v tribotechnické diagnostice vznětových motorů; systematicky rozpracovat teorii tribotechnické diagnostiky vznětových motorů včetně teorie částicové analýzy pro konkrétnípodmínky aplikace u motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ; navrhnout nejvhodnější metody částicové analýzy jako integrální součást tribotechnické diagnostiky motorů KBVP PANDUR 8x8, ANTS TATRA-810 a tanků T-72M4CZ, provést jejich praktické ověření a získat experimentální data (odběr vzorků z provozovaných motorů, jejich kompletní analýza s využitím všech dostupných měřících metod včetně metod částicové analýzy, zpracování výsledků) atd..

Článek byl podpořen firmou Nanotech-Europe. O sedm let později jsme realizovali civilní test s nanočásticemi IF-WS2 v Zetoru. Stručný výsledek vidíte, celý test najdete zde.

 

 

Pin It