Technologie
facebooktwittertwitter

Revoluční maziva bez oleje, na vodní bázi, přinesou zásadní změny v tribologii, (mazání, tření, opotřebení).

Potravinářství, zemědělství, chemický průmysl, strojírenství  - tyhle ventilátory pro klimatizace dnes používají konstruktéři mnoha průmyslových oborů.

Jednou z devíti českých firem, které se letos v lednu představily na CES v Las Vegas byla česko-slovenská technologická společnost Domotron. Ta se už od roku 2012 zabývá vývojem komplexního systému domácí automatizace pro novostavby a jako první nabízí uživatelům možnost konfigurace a ovládání celé chytré domácnosti bez jakékoliv znalosti programování.

Tohle bezdrátové řešení s umělou inteligencí můžete použít i pro vaši současnou domácnost. Pokud ji ještě nemáte chytrou, můžete ji mít, nebo ji můžete mít ještě chytřejší. Jednoduchostí použití a univerzálností mě Domotron nadchl. Představte si software, který se naučí vaše zvyky a začne sám nabízet možnosti, které vám vyhovují, protože je používáte. Navíc spojí všechna vaše chytrá zařízení, která už máte a budete je moci ovládat z jednoho místa, s jednou aplikací. Domotron Switch Pro je chytrý vypínač, který nainstalujete místo normálního vypínače na světla nebo místo ovladače elektrických rolet. Promění jakékoliv světlo, žaluzii, topení, klimatizaci na chytrou a umožní jejich ovládání z telefonu.

Video/audio zde

Josef Čapek slovo robot vyslovil před 100 lety, když za ním bratr Karel přišel s námětem hry RUR, kterou vzápětí napsal a poprvé vydal v roce 1920. Hra se stala prakticky přes noc nesmírně populární, především díky úspěchu v Anglii, ale nejdůležitější asi je, že Karel Čapek tím vyslal do světa neuvěřitelně prozíravou zprávu o schopnostech člověka tvořit nové materiály a obdařit je i umělou inteligenci, která může soupeřit s lidskou. Ta hranice, které jsme se už přiblížili, je stále před námi, umělá inteligence potřebuje ještě roky vývoje, než dojde k bodu zvratu, kdy AI bude k nerozeznání od lidské inteligence. Ale vývoj je tak rychlý, že nelze říci, jestli to bude za rok nebo za deset nebo nikdy.

Celý článek zde

TA ČR podporuje desítky projektů, ve kterých figurují robotické systémy a i díky tomu se Česká republika může snažit být rovnocenným partnerem těm nejvyspělejším zemím světa i Evropy. Několik příkladů z desítek projektů podpořených TA ČR:

Spolupracující roboty
S vývojem navzájem spolupracujících robotů začaly narůstat požadavky na jejich řízení, tedy je třeba vytvářet stále sofistikovanější softwarové nástroje. Což bylo například cílem projektu „TA02010247 Pokročilý systém řízení pohybu pro mechatronické a robotické aplikace“, který úspěšně vyřešili výzkumníci s vývojáři z libereckého VÚTS, a.s. a Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta aplikovaných věd už v roce 2015. Vznikly tak funkce nezbytné pro další rozvoj a realizaci konceptů chytrých továren, při jejichž vzniku roboti a roboty hrají úkoly, které vyžadují často výrazně specifické vlastnosti jak softwarového, tak i hardwarového vybavení.

Roboty s mimořádnými schopnostmi

Existuje řada činností, které člověk zvládá bravurně a bez zaváhání. Třeba, když mu na výrobní lince přijede díl obráceně, nebo má nějakou drobnou deformaci tvaru. Člověk zareaguje automaticky a díl otočí, nebo poupraví tak, aby práce na něm mohla pokračovat. Jak to ale naučit robota? Řada dílů, které je potřeba zpracovávat strojově je takového charakteru, že se mohou lišit svými rozměry či tvarem podle okamžité situace. Uvedená problematika je v podstatě stále předmětem celosvětového výzkumu a vývoje, který se týká senzoriky v robotických aplikacích.

Český projekt podpořený TA ČR řešící tuto problematiku pod názvem „Online korekce dráhy průmyslových robotů na základě senzorických dat“ a realizovali jej odborníci z VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství a firmy Blumenbecker Prag s.r.o. Výsledky jejich výzkumu dnes využívají řady firem včetně např. Škoda Auto.

Člověk a spolupracující robot

Vztah mezi člověkem a robotem se vyvíjí rychle a cobot, robot spolupracující s člověkem, je dnes samozřejmostí. Probíhající projekt „Spolupracující robot 2.0 - vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace,“ je příkladem tohoto výzkumu u nás. Výsledkem projektu, který řeší doktorandi na VUT Brno, bude kombinace rozšířené reality a multimodálního přístupu k programování robota. Veškerá interakce mezi člověkem a robotickým systémem bude probíhat ve sdíleném pracovním prostoru a uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě může být promítané na pracovní plochu, zobrazené pomocí head-up displeje (např. tzv. see through brýle) nebo na displeji mobilního zařízení - tablet, smartphone …

Robotická ramena pro použití v kosmu

Čeští výzkumníci se podílejí aktivně na vesmírném výzkumu v mnoha oblastech. Jednou z nesmírně významných je česká spolupráce s předními evropskými integrátory satelitů a evropskou vesmírnou agenturou ESA. Při řešení jednoho z dílčích úkolů se sešli specialisté z firem Honeywell International s.r.o. a Frentech Aerospace s.r.o. a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Úkolem projektu „TH02010205   Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace“ je vývoj a výroba rotačního aktuátoru (elektro-mechanické zařízení) pro dvou nebo tří-osá robotická ramena pro polohování antén komerčních satelitů spadajících do několika hmotnostních kategorií.

Aplikace v mobilu a ... systémy společnosti 4dot nabízí dokonalý vhled do činnosti každého stroje, v kterémkoli okamžiku a kdekoli. Monitoring obsahuje veškeré algoritmy a podporu potřebnou pro pečlivé sledování strojů. Součástí je také kontrola nastavení a limitů, hlídaní nabouraní obráběcích strojů, analýzy příčiny poruchy, proces monitoring a sledování vytížení, čím nabízí uživateli plnou podporu.

Výrobní proces je často složitá soustava spolupracujících zařízení, v níž je důležité, aby všechno fungovalo tak, jak má. Jeden úsek je závislý na druhém, musí spolu komunikovat a nic se nikde nesmí zaseknout. Toho lze dosáhnout pouze tak, že jsou veškeré přístroje pod neustálou kontrolou, a to jak okamžitou, tak preventivní. Nejrozumnější řešení je tuto činnost nechat na čidlech, senzorech a počítačích, které vyhodnocují jejich zprávy.

A právě taková zařízení jsou produkty společnosti 4dot. Její systémy se postarají o běh stroje od začátku do konce, a to do nejmenších detailů. V duchu digitalizace a přechodu na principy průmyslu 4.0 lze celý výrobní proces nahlížet prostřednictvím dat, která jsou v reálném čase shromažďována a vyhodnocována.

Například pro obráběcí stroje standardně systém zajišťuje: identifikaci kolize vřetene s obrobkem nebo jinou komponentou, určení vlivu kolize na následný chod stroje, odhalení příčiny nejakostní výroby, online sledování vytížení, monitoring kondice vřeten, převodových ústrojí, pohonů, opotřebení a vzniku vůlí v kuličkových šroubech posuvů kondice převodových ústrojí a motorů, lokalizace poškození ozubení a ložisek, predikce zbytkové životnosti a další.

Řešení navrhovaná společností 4dot nabízí celou řadu praktických výhod. V první řadě je to komplexnost, díky které dokáží senzory hlídat každou součástku stroje včetně jednotlivých ložisek nebo konkrétních nástrojů. Monitoring 4dot využívá MUSA analýzy (multi sensors analysis), které ve svých výpočtech kombinují data z různých typů senzorů a vytváří tak komplexní obraz aktuálního stavu.

Další výhodou je možnost vytvoření individuálního systému přesně na míru danému zařízení. Ať se jedná o obráběcí stroj, tvářecí stroj nebo o jakékoliv jiné průmyslové zařízení, díky zkušenostem z praxe vědí inženýři společnosti 4dot, co je třeba pohlídat. Stroje tak mohou pracovat co nejdéle a s minimem prostojů. Monitorovací systém navíc funguje v režimu 24/7, takže se hodí i do nonstop výroby.

Zásadním přínosem celého systému je potom fakt, že pracuje na prediktivní bázi. Díky tomu dokáže na základě získaných dat předpovědět poruchu ještě před tím, než nastane a upozorní na ni v samotném počátku. V případě nenadálých událostí umí systém okamžitě vyvolat alarm a upozornit odpovědného technika, stejně jako dovede poukázat na nutnost výměny některého z ložisek, pastorku v převodovce nebo upozornit na nejakostní výrobu v rámci sledování procesů.

Společnost 4dot pracuje s živým proudem dat z průmyslových strojů ve veliké šíři a na celé řadě úrovní. Její monitoring tak umožňuje mnohem lépe pochopit, co se ve stroji aktuálně děje a v čem má problém. Díky využití analýz MUSA pracuje program s celou řadou souvztažných veličin a ví proto o stroji více, než by se dozvěděl z jednotlivých separovaných dat.

„Aby uživatel mohl sledovat zpracovaná a vyhodnocená data, byla vyvinuta chytrá aplikace 4dot, která data přehledně zobrazuje a přispívá ke zvýšení jakosti a životnosti stroje. Aplikace také podporuje alarmy (e-mail, SMS, aplikace), neomezený počet uživatelů a propojení s nadřazenými systémy. Díky tomu umožňuje implementovat Monitoring 4dot do řídících celků, které jsou u uživatele již zavedeny, můžete si zvolit mezi třemi úrovněmi monitoringu, odborníci firmy namontují odpovídající jednotku a senzory a oživí systém,“ popisuje obchodní zástupce společnosti Jakub Červeň.“

Senzory namontovaná ve stroji navíc neslouží pouze jako nástroj prediktivní údržby, ale pomocí aplikace umožňují uživatelům kdykoliv „nahlédnout“ do dění ve stroji. Díky komplexním statistikám vytvořeným z naměřených a zanalyzovaných dat je možné monitorovat činnost stroje v delších i kratších časových intervalech, sledovat mimořádné události i běžný provoz a na základě těchto zjištění jej optimalizovat. K aplikaci může mít navíc přístup více uživatelů najednou.

Firmu 4dot najdete na MSV Brno 2019, pavilon A1, stánek 05

www.4dot.cz