Technologie
facebooktwittertwitter

Jsou předmětem zájmu odborníků, potenciálních investorů, operátorů mobilních sítí, tajných služeb i veřejnosti.

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z ČVUT v Praze v rekordním čase 3 měsíců navrhl a otestoval prototyp textilního kompozitního materiálu, který je možné sterilizovat elektrickým proudem. Prototypový kompozit tvoří uhlíkové textilie, nanotextilie a elektrodový systém. Filtr je přihlášen k patentové ochraně a v současné době tým hledá partnery pro zavedení do výroby.

Text: L. Kopecký, Foto: Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. 

Při výrobě plastových komponent je forma a její kvalita základem úspěchu. Její aktuální kondice ovlivňuje celý proces. Odvíjí se od něj, jak vysoké bude procento zmetků, kolikrát bude nutné provoz neplánovaně přerušit a provést nutné opravy nebo čištění a také to, kolik výrobních cyklů forma při dodržení dané přesnosti dokáže udělat. Z toho vyplývá jednoznačné poučení – udržovat formu ve formě se vyplatí. Detailní informace, objednávky a kontakty Cominvest, s.r.o.  

Jednou z nejčastěji využívaných technologií údržby strojů je čištění a leštění kovových forem. Tato metoda spočívá v nanášení speciálních přípravků na vnitřní povrch formy, případně na další místa. Její výhoda je ve snadné aplikaci a v tom, že dokáže kombinovat hned několik kroků samotné údržby – např. mechanické a rozpouštědlové odstraňování nečistot. Přípravek Metal Polish AUTOSOL® patří ke špičce těchto přípravků. Princip je založen na využití vlastností oxidu hlinitého – Al2O3, který má abrazivní účinek a současně dokáže zaplňovat nerovnosti ošetřovaného povrchu. 

Stručně jak to FUNGUJE.

Během leštění dosahuje totiž mžiková teplota úrovně mezi 500 a 1000 ° C a v kontaktních bodech tak může dojít k roztavení kovu a tím k vytvoření nových molekulárních či atomových vazeb kovu, což přinese zkvalitnění povrchu. Uvažujeme v tomto případě samozřejmě o velmi malých rozměrech v řádech pikometrů – tedy 10 – 12 metru a o lokálním ohřevu – tepelném impulzu v délce zlomků sekund.

 

 Obr. č. 1 Snímek z elektronového mikroskopu - hexagonální struktura Al2O3

Výzkumné a vývojové oddělení AUTOSOL® soustavně přichází s inovacemi produktů, které respektují trendy R&D. Pracuje s vysoce kvalitními látkami, moderními výrobními procesy a využívá mnohaletých zkušeností. Přísné kontroly kvality zaručují nejvyšší standard výrobků a je samozřejmé, že je kladen důraz na vztah k životnímu prostředí, výrobky jsou tedy biologicky rozložitelné a splňují zákonná ustanovení.

Kontakt: 
Cominvest, s.r.o., Alexandra Divišová, +420 724 053 597, alexandra.divisova@cominvest.cz 

Metal Polish AUTOSOL® v prvním kroku pomůže čištění a odstranění případných zbytků materiálů a odpadů, které mohly zůstat na povrchu formy z předchozí výroby. Druhým efektem je vytvoření tenkého filmu na povrchu formy. Ten snižuje přilnavost, takže se výrobek od formy lépe odděluje a zároveň chrání materiál formy před oxidací a případnou korozí. Další výhodou je víceúčelovost, protože přípravek neslouží pouze k údržbě formy samotné, ale čistí také vtokové kanálky forem, chladící válce a další součásti strojů. Tato víceúčelovost šetří práci a logistiku.

 

„Tatra kolem světa 2“ je rozsáhlá expedice, která byla zahájena letos v únoru, je rozdělena na 4 etapy, trasa vede po 4 kontinentech a bude celkem trvat 32 měsíců.

Expo 2020 v Dubaji se bude konat od 20. října 2020 do 10. dubna 2021.