Člověk
facebooktwittertwitter

Tým českých vědců a výzkumníků se zabývá zkoumáním a vytvářením nástrojů pro robotickou automatickou žurnalistiku. Předmětem výzkumu jsou především změny a nové principy novinářské etiky při použití umělé inteligence pro zpracovávání dat informačních zdrojů, vytváření a následné publikování zpráv.

Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Správou Krkonošského národního parku zkoumali na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku genetické struktury populací pstruha obecného potočního. Výsledky studie ukazují, že by se měl co nejméně uměle vysazovat, protože tzv. „divoké“ populace této ryby jsou spíše ojedinělé.

 Ústav přístrojové techniky AV ČR v boji s nákazou COVID-19

Víme, jak na home office - existuje návod – oficiální metodika,

Těžko. Nabídka musí být jiná a perspektivní, hlavně nejde jen o peníze.