Technologie
facebooktwittertwitter

Tření a opotřebení mají větší vliv na spotřebu energie, ekonomické výdaje a emise CO2, než se čekalo.

Vytvoření článku podpořila firma Nanotech-Europe, text Leoš Kopecký, foto Sci-line

 

Vědci Kenneth HOLMBERG z VTT Technical Research Centre of Finland a Ali ERDEMIR z Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439, USA publikovali už v roce 2017 studii, která se zabývá vlivem tření a opotřebení na celkovou situaci na Zemi.

Tato studie dopadů zahrnuje čtyři hlavní odvětví spotřebovávající energii: dopravu, výrobu, výrobu energie a bydlení. Závěry jsou překvapující: Celkově ~ 23% (119 EJ) celkové spotřeby energie na světě pochází z tribologických kontaktů. (Pozn.. Tribologie = mazání, tření a opotřebení).

Z toho 20% (103 EJ) se použije na překonání tření a 3% (16 EJ) se použije na repasování opotřebovaných dílů a náhradního vybavení z důvodu opotřebení a poruch souvisejících s opotřebením. Využitím nových povrchových, materiálových a mazacích technologií pro snížení tření a ochranu proti opotřebení ve vozidlech, strojích a jiných zařízeních po celém světě by se mohly energetické ztráty v důsledku tření a opotřebení potenciálně dlouhodobě snížit o 40% (15 let ) a o 18% v krátkodobém horizontu (8 let). V celosvětovém měřítku by tyto úspory dlouhodobě činily 1,4% HDP a 8,7% z celkové spotřeby energie.

Jak by mohlo vypadat omezování vlivu tření a opotřebení v budoucnu. Celá studie ke stažení zde.

Zavádění pokročilých tribologických technologií může také globálně snížit emise CO2 až o 1 460 MtCO2 a v krátkodobém horizontu vést k úspoře nákladů 450 000 milionů EUR. Z dlouhodobého hlediska může být snížení 3 140 MtCO2 a úspora nákladů 970 000 milionů EUR. Před padesáti lety byly opotřebení a poruchy související s opotřebením velkým problémem pro britský průmysl a jejich zmírnění bylo považováno za hlavní přispěvatel k potenciálním ekonomickým úsporám až o 95% za deset let díky vývoji a nasazení nových tribologických řešení. Celkově se opotřebení jeví jako kritičtější než tření, protože může mít za následek katastrofické poruchy a provozní poruchy, které mohou nepříznivě ovlivnit produktivitu, a tím i náklady.

Pin It