Technologie
facebooktwittertwitter

Aplikace v mobilu a ... systémy společnosti 4dot nabízí dokonalý vhled do činnosti každého stroje, v kterémkoli okamžiku a kdekoli. Monitoring obsahuje veškeré algoritmy a podporu potřebnou pro pečlivé sledování strojů. Součástí je také kontrola nastavení a limitů, hlídaní nabouraní obráběcích strojů, analýzy příčiny poruchy, proces monitoring a sledování vytížení, čím nabízí uživateli plnou podporu.

Výrobní proces je často složitá soustava spolupracujících zařízení, v níž je důležité, aby všechno fungovalo tak, jak má. Jeden úsek je závislý na druhém, musí spolu komunikovat a nic se nikde nesmí zaseknout. Toho lze dosáhnout pouze tak, že jsou veškeré přístroje pod neustálou kontrolou, a to jak okamžitou, tak preventivní. Nejrozumnější řešení je tuto činnost nechat na čidlech, senzorech a počítačích, které vyhodnocují jejich zprávy.

A právě taková zařízení jsou produkty společnosti 4dot. Její systémy se postarají o běh stroje od začátku do konce, a to do nejmenších detailů. V duchu digitalizace a přechodu na principy průmyslu 4.0 lze celý výrobní proces nahlížet prostřednictvím dat, která jsou v reálném čase shromažďována a vyhodnocována.

Například pro obráběcí stroje standardně systém zajišťuje: identifikaci kolize vřetene s obrobkem nebo jinou komponentou, určení vlivu kolize na následný chod stroje, odhalení příčiny nejakostní výroby, online sledování vytížení, monitoring kondice vřeten, převodových ústrojí, pohonů, opotřebení a vzniku vůlí v kuličkových šroubech posuvů kondice převodových ústrojí a motorů, lokalizace poškození ozubení a ložisek, predikce zbytkové životnosti a další.

Řešení navrhovaná společností 4dot nabízí celou řadu praktických výhod. V první řadě je to komplexnost, díky které dokáží senzory hlídat každou součástku stroje včetně jednotlivých ložisek nebo konkrétních nástrojů. Monitoring 4dot využívá MUSA analýzy (multi sensors analysis), které ve svých výpočtech kombinují data z různých typů senzorů a vytváří tak komplexní obraz aktuálního stavu.

Další výhodou je možnost vytvoření individuálního systému přesně na míru danému zařízení. Ať se jedná o obráběcí stroj, tvářecí stroj nebo o jakékoliv jiné průmyslové zařízení, díky zkušenostem z praxe vědí inženýři společnosti 4dot, co je třeba pohlídat. Stroje tak mohou pracovat co nejdéle a s minimem prostojů. Monitorovací systém navíc funguje v režimu 24/7, takže se hodí i do nonstop výroby.

Zásadním přínosem celého systému je potom fakt, že pracuje na prediktivní bázi. Díky tomu dokáže na základě získaných dat předpovědět poruchu ještě před tím, než nastane a upozorní na ni v samotném počátku. V případě nenadálých událostí umí systém okamžitě vyvolat alarm a upozornit odpovědného technika, stejně jako dovede poukázat na nutnost výměny některého z ložisek, pastorku v převodovce nebo upozornit na nejakostní výrobu v rámci sledování procesů.

Společnost 4dot pracuje s živým proudem dat z průmyslových strojů ve veliké šíři a na celé řadě úrovní. Její monitoring tak umožňuje mnohem lépe pochopit, co se ve stroji aktuálně děje a v čem má problém. Díky využití analýz MUSA pracuje program s celou řadou souvztažných veličin a ví proto o stroji více, než by se dozvěděl z jednotlivých separovaných dat.

„Aby uživatel mohl sledovat zpracovaná a vyhodnocená data, byla vyvinuta chytrá aplikace 4dot, která data přehledně zobrazuje a přispívá ke zvýšení jakosti a životnosti stroje. Aplikace také podporuje alarmy (e-mail, SMS, aplikace), neomezený počet uživatelů a propojení s nadřazenými systémy. Díky tomu umožňuje implementovat Monitoring 4dot do řídících celků, které jsou u uživatele již zavedeny, můžete si zvolit mezi třemi úrovněmi monitoringu, odborníci firmy namontují odpovídající jednotku a senzory a oživí systém,“ popisuje obchodní zástupce společnosti Jakub Červeň.“

Senzory namontovaná ve stroji navíc neslouží pouze jako nástroj prediktivní údržby, ale pomocí aplikace umožňují uživatelům kdykoliv „nahlédnout“ do dění ve stroji. Díky komplexním statistikám vytvořeným z naměřených a zanalyzovaných dat je možné monitorovat činnost stroje v delších i kratších časových intervalech, sledovat mimořádné události i běžný provoz a na základě těchto zjištění jej optimalizovat. K aplikaci může mít navíc přístup více uživatelů najednou.

Firmu 4dot najdete na MSV Brno 2019, pavilon A1, stánek 05

www.4dot.cz

Pin It