Člověk
facebooktwittertwitter

Produkce potravin je výroba jako každá jiná, rozdíl je v tom, že my v té výrobně přímo žijeme. 

Životní prostředí je nepochybně důležité. Proč nejsme schopni snížit ekologickou zátěž, pesticidy, herbicidy, jedy na hlodavce? Zemědělci asi nemají informace a asi nemají ani selský rozum. Nebo je žene tak vidina zisku, že nepřemýšlí nad zítřkem? Připadá vám normální, že normální přemnožení hraboše polního řeší AV ČR, Ústav biologie obratlovců? 

Tady se dozvíte hodně o životních cyklech hraboše - více zde.

Zpráva o zbytečnosti trávení hraboše - více zde.

Ze zprávy uveřejňujeme jen části:

Na základě pozorovaných početností hraboše polního na podzim 2018 a na jaře 2019, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že početnosti budou na místech s vysokou hustotou postupně klesat a v příštím roce budou početnosti opět velmi nízké. Na plochách, které již byly sklizeny, lze tento pokles ještě podpořit agrotechnickými opatřeními. Po střední orbě do 20 cm a vláčení by měla být plocha zbavena veškeré zelené vegetace. Tím by mělo dojít k masivnímu poklesu populace. Na místech, kde momentálně nastává pokles v populacích hraboše polního, je plošná aplikace rodenticidů v této chvíli neopodstatněná. 

Společná zemědělská politika, do které směřuje skoro 40 % rozpočtu EU, ale ve stávající podobě vede jen k další intenzifikaci hospodaření a ve svém důsledku zhoršuje stav životního prostředí, který se pak mimo jiné může projevit i kalamitním přemnožením hraboše polního. Zachování biologické rozmanitosti v zemědělské krajině by mělo být prioritou ochrany přírody na regionální i kontinentální úrovni.

 

 

 

 

 

Pin It