Technologie
facebooktwittertwitter

Revoluční maziva bez oleje, na vodní bázi, přinesou zásadní změny v tribologii, (mazání, tření, opotřebení).

20. února 2020 publikovala americká firma Nanotech Industrial Solutions článek o nových mazivech, která neobsahují olej.

Od poloviny 19. století, (až na omezené rostlinné výjimky jako je řepka), se v mazivech používají fosilní oleje – vedlejší produkty rafinace ropy. Kromě toho, že jsou špatně recyklovatelné, mají i řadu dalších nevýhod, jako je třeba hořlavost nebo i vysoká cena. Nová aditiva na vodní bázi přichází ve správný okamžik a je téměř jisté, že se velmi rychle stanou v řadě oborů mnohem používanějšími, než maziva olejová. Maziva na vodní bázi jsou bezpečnější, ekologická a mají vysokou účinnost i za extrémních podmínek.

Nanotech Industrial Solutions přišla s tímto řešením po létech výzkumů a průmyslové výroby maziv a jejich přísad na bázi nanočástic sulfidu wolframu (WS₂), který je často označován jako nejmazlavější (nejmazanější) látka na Zemi. Podle generálního ředitele NIS Dr. George Diloyana toto aditivum s nulovým obsahem oleje na bázi vody překonává všechny naše představy o dosavadních technických parametrech podobných látek.

Pozn. redakce: George Diloyan je inovátor, vizionář a inženýr, má dvě univerzity a doktorát z filozofie. Mimo jiného se věnoval i nano a submikronovému řešení elektrod a elektrolytu pro palivové (vodíkové) články. V současnosti řídí Nanotech Industrial Solutions v New Jersey.

"Voda je nejlepší chladivo, nehoří jako olej, ale je to nejhorší mazivo. Proto užití sférických submikronových částic anorganického sulfidu wolframu (IF-WS₂) zcela změnilo pravidla průmyslového mazání a celkového vnímání lubrikantů na vodní bázi, “říká Dr. Diloyan.

O princip fungování IF-WS₂ více zde

Významně snižuje náklady na likvidaci maziva a přitom může být použito pro celou řadu průmyslových aplikací - od frézování a řezání až po chlazení a povlakování. Disperze IF-WS₂ je nový způsob vytváření lubrikantů na vodní bázi pro nejnáročnější aplikace například v těžebním průmyslu, strojírenském, leteckém a kosmickém průmyslu, obraně a mnoha dalších.

Zastoupení NIS pro Evropu a Afriku má sídlo v Čechách, kontaktujte pro detaily i o této novince:

NANOTECH-EUROPE s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno

+420 608 887 460
info@nanotech-europe.eu
www.nanotech-europe.cz

 

Pin It