Technologie
facebooktwittertwitter

Problematika přenosu informací v extrémních prostředích je stále aktuální. Jsou to zejména pulsní výkonové laserové systémy, systémy pro magnetické udržení vysokoteplotního plazmatu (tokamaky, stellarátory), megavoltové generátory apod.

 

Význam těchto laboratoří s postupujícím výzkumem termonukleární fúze či fyziky intenzivních laserových svazků neklesá. Jejich použití je široké v celé řadě oborů, od astrofyziky, biologie, lékařství až po materiálový výzkum a nanotechnologie. Tam všude je třeba přenášet a zpracovávat signály a oddělit je od rušení.

 

Spolehlivý přenos informací v extrémním prostředí s intenzivním rušením je velkým problémem. Ten se nyní podařilo vyřešit firmě Foton s.r.o. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR (ÚFP AV ČR). Vyvinuli společně unikátní prototyp spolehlivého systému s řídícími, měřícími a komunikačními a napájecími linkami na principu výlučně optického přenosu signálů i energie a využili je konkrétně pro řídicí a diagnostickou jednotku pulsního výkonového laseru.

Celý článek 21. Století zde

Pin It