Člověk
facebooktwittertwitter

V poslední době jsou průmyslové subjekty i veřejnost obklopeny mediální masáží, kdy prakticky všechno je „4.0“ nebo „smart“. Bohužel se v té změti informačního balastu drtivá většina jak firem, tak jednotlivců ztrácí.  

Nemyslím si, že Průmysl 4.0 je cokoliv výjimečného či převratného a informacemi v médiích je tento výraz často degradován a až na výjimky spojován výhradně s automatizací, robotizací či kolaborací člověk-robot. Toto není správný výklad a zvažuje pouze jednu z mnoha částí celku, který nazýváme Průmysl 4.0. Je potřeba toto brát z vyššího pohledu. Probíhající technologické změny a digitalizace chrlí kvantum dat a minimum firem či jednotlivců ví, jak s nimi zacházet. Ti, kdo toto ovládnou dříve, budou mít znatelnou konkurenční výhodu. Z analýzy dat resultují nové obchodní modely, dochází k výraznému zefektivnění jak vývojových, tak výrobních, tak prodejní procesů. Dostáváme se k jádru věci. Mnoho firem, lobbistů a poradenských subjektů si postavilo své podnikatelské záměry na tom, že vykládají, co a jak dělat, aby vaše firma byla in, nezaostávala za všemi ostatními, a jak musí flexibilně reagovat! Zde bych byl ovšem zdrženlivější, k revolučním myšlenkám bych zvolil evoluční přístup a směřoval bych malými krůčky dopředu. V žádném případě to neznamená zpátečnické chování! U nás ve firmě vyvíjíme vlastní MES (manufacturing execution system) již sedm let a kolaborativní robotiku rozvíjíme čtvrtým rokem. Tento přístup sklízí ovoce. Při zavádění změn nesmíme zapomenout na sociální faktory, čím radikálnější změna, tím větší destabilizace systému a tím více času na adaptaci změny!

Michal Řehoř, vedoucí Oddělení technické podpory Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Pin It