Technologie
facebooktwittertwitter

Společnost IQ Structures představila revolučního přístup k tvarování optických paprsků pro osvětlovací aplikace pod obchodním názvem Nanoptiqs

Optické přístroje založené na principech difrakce se aplikují novým způsobem, aby se dosáhlo lepšího výkonu osvětlovacích systémů s bílým světlem. Toto jedinečné řešení je založeno na kontrole tvarování materiálových a geometrických vlastností optických prvků na nanoúrovni. Kombinace komplexních přenosových difrakčních prvků se speciálně konstruovanými systémy mikroreflektorů (inovativní technologie umožňuje masovou výrobu), je příslibem pro konstrukci zcela nových zdrojů svítidel.  

Publikováno v LED professional – celý článek

Presenting a new revolutionary approach to optical beam shaping for lighting applications, developed by IQ Structures under the trade name Nanoptiqs. The optical devices based on principles of diffraction are applied in a novel way to achieve improved performance of white light illumination systems. This unique solution is based on full control over the modulation of material and geometric properties of the optical elements at a nano-level. A combination of complex transmission diffractive elements, with specially designed systems of micro-reflectors (produced using an innovative mass-production technique), is also presented as a promising flexible building unit for the construction of new generation luminaires.

LED professional – read more

Pin It