Galerie
facebooktwittertwitter

Soutěž dětských výtvarníků pořádaná Technologickou agenturou ČR překvapila všechny.

Video

Za mimořádně zdařilou je možno označit výstavu Vynálezy budoucnosti pořádanou TA ČR. Výstava děl žáků a studentů byla zahájena 21. října 2014 v prostorách Technologické agentury a představuje 120 nejzdařilejších obrázků z 800, které byly do soutěže zaslány. A protože si výstava získala mimořádnou pozornost všech zúčastněných a přítomných, rozhodla se Technologická agentura umožnit veřejnosti seznámit se s výstavou on-line a uspořádat hlasování o nejzdařilejší dílo vybrané návštěvníky webových stránek TA ČR.

Komise vybírala z 800 obrázků ze škol z celé ČR, ceny darovali: TepFaktor, Techmánia Plzeň, Správa jeskyní ČR a ČHMÚ. Také na oficiálním webu TA ČR  www.tacr.cz 

 

 

Pin It