Energetika a ekologie
facebooktwittertwitter

Znečistit vodu není žádný problém. Když je ale nutné vodu opět spolehlivě vyčistit, tak přicházejí na řadu nejmodernější technologie.

Podle nové studie by se při odstraňování toxických těžkých kovů ze závažně znečistěné vody mohla uplatnit hejna stovek tisíc nepatrných mikrobotů. Mikroskopická zařízení, která jsou tenčí než lidský vlas, dovedou velmi rychle a účinně vychytat téměř veškeré olovo z vody za pouhou hodinu. A lze je použít opakovaně.

Pokud se Samuelu Sánchezovi z Max-Planck Institute for Intelligent Systems v německém Stuttgartu a jeho spolupracovníkům povede dotáhnout nové mikroboty do podoby praktické aplikace, tak s jejich pomocí bude možné odstraňovat těžké kovy účinněji a levněji, než se soudobými technologiemi. Sánchez si pochvaluje, že s jejich mikroboty je možné vystopovat a odstranit i stopová množství těžkého kovu, aniž by při tom došlo k další kontaminaci vody.

Právě znečištění vody těžkým kovy je v dnešní době běžným problémem, který doprovází celou řadu průmyslových aktivit. Ve velkém vodu znečisťuje například výroba baterií či elektroniky, stejně jako těžba surovin anebo provozy s elektrolytickým pokovováním. Při těchto aktivitách se do prostředí dostávají těžké kovy jako olovo, arzén, rtuť, kadmium nebo chróm. A živé organismy se s těmito kovy nemají příliš v lásce.

Sánchez a spol. vytvořili mikroboty, kteří jsou specialisté na odstraňování olova z odpadní vody. Mají trubicovitý tvar a skládají se ze tří funkčních vrstev. Vnější vrstva z oxidu grafenu absorbuje olovo z vody. Prostřední vrstvu tvoří nikl a mikroboty lze díky této vrstvě ovládat vnějším magnetickým polem. Vnitřní vrstva je z platiny a poskytuje mikrobotům vlastní pohon. Po přidání peroxidu vodíku do odpadní vody totiž platina začne rozkládat molekuly této látky na vodu a kyslík. A uvolňující se mikrobublinky kyslíku pak pohánějí mikroboty směrem vpřed.

Když se mikroboty celé naplní olovem, tak je možné je vylovit z vody pomocí magnetického pole. Pak se propláchnou kyselým roztokem, který z nich dostane ionty olova. Takto získané olovo lze bez problémů recyklovat, a stejně tak je možné znovu použít i vyčištěné mikroboty.

Stanislav Mihulka

 

 

Pin It