Energetika a ekologie
facebooktwittertwitter

Díky nanotechnologiím vznikají v elektro  světě nové typy vodičů, fotoelektrických členů, akumulátorů a například palivových článků. Ty, kromě toho že jsou elektrickým zdrojem, jsou také jednou z šancí na vyřešení způsobu uskladňování elektrické energie.

Palivový článek je zařízení, které přeměňuje chemickou energii průběžně přiváděného paliva na energii elektrickou. Dosahuje poměrně vysoké účinnosti, palivem může být vodík, metan, metanol, nebo i některý jiný uhlovodík. A nanotechnologie vytváří nové typy materiálů, které jsou při konstrukci palivových článků motorem jejich vývoje. Jsou rozhodující při konstrukci membrán, které nahrazují elektrolyt a u elektrod, protože vhodnou stavbou materiálových struktur se dají snížit náklady na palivový článek (hlavně šetřit platinu)a přitom udržet účinnost i životnost článku.

V tomto výzkumném projektu palivového článku nové generace je využito dlouhodobých zkušeností a původního patentovaného objevu prof. Vladimíra Matolína z MFF UK, jehož výzkumný tým vyvinul úplně nový typ a nový způsob aplikace katalyzátoru.

Nové kovové elektrody se specifickým mikro a nano strukturovaným povrchem skvěle splňují potřebné požadavky – prostupnost pro plyny, vysokou vodivost, inertnost vůči procesům a velký aktivní povrch. Bude využito postupů vyvinutých IQ Structures v nano technologickém centru v Brně (dceřiná společnost API Optix ) a pro výrobu reliéfních a mikrostrukturních předloh bude využita elektronová a UV litografie, případně 3D nanotiskárna.

Předpokládané charakteristiky PEMFC článků nové generace

Výkon: alespoň 600mW/cm2 (podle typu palivového článku)

Životnost: alespoň 10.000 hodin.

Snížené náklady na katalyzátor: lze dosáhnout až 99% snížení množství platiny na anodě

Pin It