Člověk

Koncept Science Café vznikl ve Velké Británii, odkud se rozšířil do mnoha dalších zemí a měst.

 

V České republice pořádá Science Café od roku 2008 občanské sdružení (resp. zapsaný spolek) Otevíráme, které také zaštiťuje celostátní síť Science Café Czech Republic. Cílem Otevíráme je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti.

 

Science Café zde.

Science Café je cyklus neformálních diskusí s vědci v prostředí kaváren. Smyslem setkání je společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů.

Co?

Prostor pro setkávání vědců a veřejnosti.

Pro vědce možnost, jak představit výsledky své práce.

Pro veřejnost příležitost, jak se zeptat na cokoliv, co jsme se ve škole neučili.

Proč?

Chceme prolomit bariéry mezi vědci a širokou veřejností.

Chceme sdílet zajímavé poznatky.

Chceme navrátit vědu do naší kultury.

Pin It