Člověk
Děkujeme za pozornost. Před dvěma lety jsme začali práci na výstavě Nanormální svět.cz. Netušili jsme, jak to bylo dobré rozhodnutí.
Koukněte sami. Poslední verze je na Sci-line v galerii Nanormální svět.cz 2016.
Obsahuje přes 90 aktivních odkazů na informace o nanomateriálech a nanotechnologiích.
Výstava Nanormální svět.cz 2016 byla fyzicky realizována na několika místech:  Centrum vedecko-technickych informacií Bratislava, Česká centra Praha, Veletrh Věda Výzkum Inovace Brno, ÚFCHJH Praha, Týden vědy a techniky AV ČR Praha, TA ČR Praha a počet návštěvníků se dá pouze odhadnout, několik tisíc – možná 2 000, možná více. 
Pracujeme na přípravě expozice Nanormální svět.cz 2018.
Také připravujeme výstavy ke strojírenství Mateřské stroje a Světlo a čas k laserům a fotonice. Všechny expozice budou mít klasickou verzi – postery pro fyzické instalace a virtuální verzi pro on-line zveřejnění dalších informací jako přednášek, článků, fotografií a videí. 
 
 

Pin It