Aktivity
facebooktwittertwitter

Poslední příležitosti získání dotací na vývoj, výzkum, inovace a budování vývojových center z OPPIK až do 100 mil Kč. 
Přehled dostupných programů k 17.8.2021 – termíny uzávěrek na konci textu.

Zpracovat materiály pro získání dotací není „ROCKET SCIENCE,“ ale zase tak snadné to není. Kdo to zkusil, tak ví, že je často výhodné použít odbornou firmu, protože už jen v termínech je složité se vyznat.

Představil Ing. Karel Dušek.

◾ Energetické úspory, optimalizace procesů, prediktivní údržbu, digitalizaci, apod.
◾ Pomohou se zajištěním dotace i s inovací procesů.  


◾ Firma Czechia-Moravia spol. s r.o. působí na trhu B2B a v oblasti dotačního managementu 10 let. Kvalitu potvrzují četné reference i 30letá profesní odbornost jednatele společnosti v oblasti inovací a úspor energií. Spolupráce z TUL Liberec, VUT Brno, ČVÚT a Západočeskou univerzitou dokládá nezbytnost stálého propojování a networkingu a transferu znalostí z výzkumných center do soukromých společností, které tak mohou udržet krok v inovacích se světem. V oblasti úspor energií je CM členem Ekis (energetického konzultačního střediska) už 8 let.

Detailní informace ke stažení zde

◾ Výhoda spolupráce je, že nemusíte ztrácet čas zkoumání jednotlivých partnerů a inovaci procesu a výrobku a během krátké chvíle začnout spolupracovat s partnery na digitalizaci, které tyto činnosti řeší řadu let a rozumí nejen sběru dat IoT a jejich vizualizaci, ale ta samá data při správném nastavení požívat pro budoucí dvojče procesu, které v kombinaci a ERP a APS systémy může jednou provždy vyřešit problémy s kapacitním plánování a řízení výroby zejména v zakázkové výrobě.

◾ Znalost digitalizace procesů může vést k dalším úsporám energií, na které bude v nejbližších letech kladen obrovský důraz. Protože vhodným zavádění sběru dat z výrobních technologií může využít podobná data na zjištění stavu co se ve výrobě vlastně děje a propojení s vhodnými software na Energetický management můžeme rychleji nasadit ISO 50 001 a dosáhnout ještě větších úspor – eliminací celotýdenního předehřívání výrobních technologií, odhalováním nadměrných spotřeb zastaralých výrobních technologií, predikcí poruch a závad na výrobních technologiích.

Přehledně – přihlášky projektů je možno podávat:
- Aplikace do 13:59:59 hod. dne 1.9.2021, (je už po prodloužení)
- Potenciál do 15:59:59 hod. dne 26.08.2021 (pravděpodobně bude prodloužena)
- Inovační voucher do 23:59:59 hod. dne 31.12:2022 (nebo do vyčerpání alokace)
- Inovace do 12:00:00 hod. dne 30.08.2021 (pravděpodobně bude prodloužena)
- Digitální podnik 09:30 hod. dne 15.09.2021 (bude vyčerpána tak 30 min po spuštění)

Czechia – Moravia, spol. s.r.o.
Ředitel společnosti, jednatel: Ing. Karel Dušek
Telefon: +420 720 508 002
E-mail: dusek@czechiamoravia.cz 
WhatsApp: 720 508 002
Web: www.czechiamoravia.cz
LinkedIn: Ing. Karel Dušek

Pin It