Aktivity
facebooktwittertwitter

Analýza pokročilých nanomateriálů pomocí pomalých elektronů – zdarma

Oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR nabízí bezplatnou analýzu nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy COVID-19. Nabídka platí pro výzkumné instituce, vysoké školy i firmy vyvíjející nanomateriály pro ochranné prostředky, které lze v dnešní době použít pro výrobu roušek, filtrů a dalších prostředků.

„Testujeme materiály vhodné na roušky, respirátory či filtry, které se momentálně vyvíjejí. Testujeme bezplatně jejich strukturu pomocí elektronového mikroskopu (velikost a hustotu vláken, chemická analýza aktivních nanočástic, atd.), a to s pomocí mikroskopie pomalých elektronů, kde není problém pozorovat i nevodivé vzorky. Dále testujeme tzv. smáčivost povrchů, jestli jde o povrchy hydrofobní (odpuzující kapénky) či hydrofilní (nasávající vlhkost). Ochranné prostředky mají vnější povrch hydrofobní, aby nedocházelo k průniku kapének, tedy je tento test také velice užitečný.

Nabízíme bezplatně tyto dvě analýzy jak vědeckým institucím, tak i soukromému sektoru (firmám), které se podílejí na vývoji těchto materiálů,“ sděluje Eliška Materna Mikmeková, vedoucí skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR.

Celá tisková zpráva zde

Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA,

Email: eliska@isibrno.cz

www.isibrno.cz 

Pin It