Aktivity
facebooktwittertwitter

Česká laserová centra v Dolních Břežanech pro vytváření otevřeného vztahu veřejnosti ke špičkové vědě dělají hodně a dolnobřežanští si toho považují.

 

Pro letošní Svatováclavské slavnosti 22. září laserové centrum HiLASE připravilo především pro děti, ale i pro dospělé seznámení s lasery v podobě komentovaných prezentací, ukázek a zejména přednášky mladého vědce Jana Cvrčka „Proč je nebe modré a další vlastnosti světla.“ Přednáška dokázala v přítomných dětech i rodičích vzbudit zájem o optiku, její základní principy a nenásilně představila laserové centrum i částečně jeho program. Byla to pro všechny přítomné moc příjemná zkušenost. Posluchárna byla plná, dotazy padaly jeden za druhým, děti se neostýchaly a dospělí se snažili občas se i blýsknout znalostí tématu.

HiLASE je centrum, jehož posláním je vytvářet praktické a užitečné výsledky špičkového výzkumu. Je tu dnes nejsilnější laser na světě – Bivoj a jeden z nejpreciznějších světových laserů, kterému se říká Perla. Každý z nich již dnes plní řadu funkcí, Bivoj například hraje významnou roli v technologii LSP (Laser Shock Peening) což je metoda, která umožňuje světelnými pulzy velkého výkonu zvýšit kvalitu kovových součástí, Perla naopak se „věnuje“ třeba mikroobrábění, úpravě povrchů materiálů v submikronové oblasti.

„Hlavním cílem projektu HiLASE je vyvinout laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Obecně lze říci, že tyto lasery budou podstatně silnější a výkonnější, kompaktnější, více stabilní a snáze udržovatelné, než jsou v současnosti dostupné technologie.

Projekt HiLASE je zaměřen na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání a na vývoj souvisejících technologií.“

Více o HiLASE zde

To, že zájem veřejnosti o lasery skutečně roste, bylo v Dolních Břežanech zřejmé z beznadějně obsazené přednáškové místnosti a z téměř nekonečné fronty, která se v sobotu seřadila v patře před laserovým bludištěm.

Pin It