Aktivity
facebooktwittertwitter

V Brně na VVVI se 16. a 17. května bude soutěžit ve vyhledávání informací o patentech.

 

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro studenty středních škol ve své výstavní expozici na Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2018 soutěž ve vyhledávání informací o patentech.  

Každé soutěžní kolo bude trvat cca 30 minut. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupinky o maximálně 3 členech.  Na úvod proběhne stručné seznámení s databází patentů a užitných vzorů platných v České republice. Následně budou žákům zadány 2-3 úkoly. Ten, kdo je dokáže co nejpřesněji splnit v co nejkratším čase, získá od Úřadu průmyslového vlastnictví drobné upomínkové ceny. Máte-li zájem dozvědět se něco o patentových rešerších a zároveň poměřit své síly v soutěži, přihlaste se nám na e-mail: ekrovakova@upv.cz nebo jpavkova@upv.cz

Více informací o Veletrhu Věda Výzkum Inovace je zde
Pin It