Aktivity
facebooktwittertwitter

... musí se využít všechny možnosti veletrhu a nejen postavit stánek a čekat.  Jak na to levně a dobře se dozvíte ze skutečného příkladu úspěchu malé české technologické firmy na evropském veletrhu. 

Zveřejnění informací o produktu bylo obrovské, náklady zanedbatelné  - více zde

Technologická firma IQ Structures v březnu 2018 úspěšně představila na prestižním veletrhu Light+Building ve Frankfurtu nový produkt Nanoptiqs a v dubnu na kontinentální konferenci ID4Africa v Nigérii unikátní technologii pro boj proti padělání dokumentů pod názvem IQ proID. 

Výsledky výzkumu v oblasti nanotechnologií pro novou optiku a zabezpečení dokumentů proti padělání si získaly pozornost odborné i laické veřejnosti. 

Nové metody komunikace obou produktů se skvěle v nadnárodním prostředí prosadily. Jak a co bylo zveřejněno o IQ proID (Nigérie a ČR) najdete zde, monitoring článků o Nanoptiqs (Německo, Rakousko a ČR) nejdete zde. 

Případová studie Nanoptiqs

Pozornost médií i potenciálních partnerů, kterou si produkt Nanoptiqs získal, byla mimořádná a společnost ji považuje za významný úspěch.  

Stánek
Stánek už nestačí a ani úžasně udělaný web ještě nic neřeší. Je potřeba co nejvíce využít všechny možnosti ke komunikaci, které nabízí veletrh a media mající s ním jakoukoli vazbu. Je nutné pro veletrh či konferenci vytvořit:

Tiskové zprávy, prezentace produktu, PR články, posty pro sociální sítě, reportáže z akce, fotografie a videa z akce, videa, animace, weby, propagaci na soc. sítích.

Média
Nutností je analýza médií v daném prostředí – regionálně i profesně orientovaných a navázání kontaktů s nimi. Dále pak vytvoření série – baterie mediálních výstupů od postů na Fecebook až po PR články a následně toto „střelivo“ médiím poskytnout a umožnit jim rozšíření.

Ukázkový příklad komunikace produktu Nanoptiqs na frankfurtském veletrhu Light+Building v 2018.

Přínos
Komunikační možnosti, které různé konference a veletrhy nabízí, jsou různé, vždy jiné, ale většinou ne drahé. V Evropě jsou si dost podobné, naopak třeba v Africe a Asii zcela odlišné.

V uvedeném příkladu Nanoptiqs náklady na komunikaci nepřekročily několik desítek tisíc korun a pro celkový budget znamenaly zátěž jen jednotek procent. Efekt, který komunikace vyvolaly je těžko měřitelný, ale jistě řádově převýšil vynaložené náklady.

ArtCom 3000, s.r.o., www.artcom3000.czwww.sci-line.cz, redakce@sci-line.cztel.: +420 606 613938    

 

 

Pin It