Pokud se Vám tento průvodce nezobrazuje správně, klikněte sem.


Archiv / přihlášení


Poslat známému

 
KDY A KAM ZA VĚDOU A VÝZKUMEM
 
- listopad 2015  -

SCi-LiNE

 

„Pro pokrytí celosvětových potřeb by mělo stačit asi deset počítačů.”
(Thomas J. Watson, president společnosti IBM, 1946)

„Vypadá to, že jsme dosáhli vrcholu v počítačové technologii, ale každý si musí na podobné výroky
dát velký pozor. Za pár let mohou znít pěkně hloupě.”
(John von Naumann, americký matematik, nositel NC, 1949)

 

AKCE MĚSÍCE

1.11.-15.11. ČR - Týden vědy a techniky, který trvá 14 dnů!

Newsletter AV ČR - pozvání na Putovní exteriérovou výstavu Umění vědy a na interaktivní program výstav, které budou v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1.
Líbí se nám Interaktivní světelný exponát Proteus
Výjimečně ze zahraničí, protože je to výstava Sci-line.
9.11.  Bratislava – zahájení výstavy Nanormální svět.cz 2015. On-line verze v plné podobě rovněž k tomuto termínu. A tím začíná vznikat Sci-linepedia.

 

DALŠÍ AKCE

2.11. Praha - Druháci (3 třídy) ze ZŠ Ústavní Praha 8 postupně navštíví  chemdidlo  Posviť si citronem na duhu a seznámí se s chemií a profesí vědce (hraje Dr. K. Stejskalová).
3.11. Hronov - ÚDiF pro školy - Nové muzeum interaktivní zábavy „Pod čepicí“   -  zve Divadlo fyziky ÚDiF, aby předvedlo žákům i žáčkům, jak zábavná a pochopitelná může být fyzika a nalákalo je na vznikající expozici nového chytrého muzea. 
3. a 7.11. Nový Knín - Den otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR.
5.-7.11. Praha – Nahlédněte do nanosvěta fotonů a elektronů – dny otevřených dveří Ústavu fotoniky a elektroniky. Registrace a program.

5.11. Brno - ÚDiF na Dni otevřených dveří Ústavu fyziky materiálů AV ČR - aby se Brňané dozvěděli, jaká špičková věda se v jejich městě dělá. Překvapivé experimenty ukáží, na co můžeme být právem hrdí v 10:15 a 11:15.
6. a 7.11.  Turnov – Ústav fyziky plazmatu AV ČR – Centrum Toptec – dny otevřených dveří
7.11. PANSKÁ VES – Ústav fyziky atmosféry AV ČR – observatoř a telemetrická stanice – dny otevřených dveří
10.11. Praha - dvě chemdidla "Posviť si citronem na duhu"  pro padesátku zaregistrovaných dětí pořádá ÚFCH JH v rámci veletrhu TVT AVČR 2015
10.11. DK Vsetín hostí ÚDiF  - „Všechny barvy duhy“ při příležitosti 100. výročí vzniku obecné teorie relativity a Mezinárodního roku světla.
10.11. Praha -  Den s knihou Lenky Jungmannové Příběhy obyčejných šílenství
10.11. Praha - Termojaderná elektrárna – současný český a mezinárodní výzkum nevyčerpatelného zdroje bezpečné energie: proč, jak, kdy, za kolik? Mgr. Jan Horáček, dr. és sc.
11.11. Praha Den otevřených dveří v ÚČL AV ČR
11.11. Brno - ÚDiF na konferenci environmentální výchovy na mateřských školách - Konvička
- Za tajemstvím slunečního paprsku – inspirace pro učitelky k experimentování se světelnými paprsky.
12.11. Pardubice  - Východočeské muzeum -  Termojaderná elektrárna – současný český a mezinárodní výzkum nevyčerpatelného zdroje bezpečné energie – přednáška, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

12. a 13.11. Brno – Den otevřených dveří ÚPT AV ČR – detaily

12.11. Brno - ÚDiF na konferenci environmentální výchovy na základních školách Konev
12.11. Ostrava - Poznej správnou techniku - ÚDiF se svým nejlepším vystoupením „Vidět zvuk, slyšet světlo“ na dni otevřených dveří Vysoké školy Báňské

12.11. Praha, Den otevřených dveří ÚFCH JH s bohatým programem přednášek, exkursí a prohlídek
12. a 13.11. Brno - ÚDiF na Dni otevřených dveří Ústavu přístrojové techniky AV ČR s techničtějšími experimenty, které nemáte možnost běžně vidět. Zapůjčí si k tomu techniku, kterou běžně vědci z ÚPT používají při svém bádání. Vystoupení jdoucí hluboko za červené světlo má název: „Svět hadíma očima“. Zvány jsou po registraci jak školy, tak široká veřejnost.
13.11. Praha, dva workshopy pro padesátku registrovaných žáků ZŠ programu "Pátek 13. aneb kdy to bouchne" pořádá tým vědců PEXED z ÚFCH J. Heyrovského.
13.11. Brno - ÚDiF Prototypu - Spojení umění a vědy, techniky a krásy? Na festivalu Prototyp vystoupí ÚDiF se zbrusu novým experimentem, spojujícím zvuk, vlnění, světlo i prostor - budete žasnout údifem.

14.11. Brno - ÚDiF na Prototypu - pro rodiny s dětmi je Prototyp  sobotní.
16.11. Otrokovice - ÚDiF na ZŠ Mánesova
18.11. Příbram - ÚDiF na Gymnáziu pod Svatou Horou
18.11. Praha - Tým vědců PEXED z ÚFCH JH připraví studentům VOŠZ  Alšova Praha 1  půldenní pestrý program "Seznamujeme se s vědou - dnes na téma analytika..." složený ze 3 krátkých přednášek (polarografie, AFM mikroskopie a chromatografie) a několika exkursí do laboratoří (např. fluorescence, polarografie a voltametrie, IČ spektroskopie).
19.11. Praha - ÚDiF představuje své působení na konferenci Inovace výuky
Proč je výuka pomocí experimentů důležitá a jak pomocí experimentu ÚDiF nechává své diváky zažít ten nejkrásnější pocit, pocit pochopení. Svět je krásnější, když víte, jak funguje!
19.11. Praha - informační seminář pořádaný poslancem Františkem Váchou „České polární aktivity, možnosti a nové výzvy“  - Poslanecká sněmovna
24.11. Praha - Kulatý stůl o publikaci A. Fialová a kol.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích
 

PROHLÍDKY

Praha – Národní technické muzeum – kromě expozic mimořádně pestrých i množství doprovodných programů, víkendových akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Workshopy Enter pro základní školy přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky s oborem chemie. Nový projekt V technice je budoucnost je určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho cílem je motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutěže. V NTM také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace zde.
5.11. Brno - VIDA! After Dark - další vydání večerů pro dospělé
Každou neděli speciální dílny na téma Elektřina není dřina  poslední listopadový víkend oslava prvních narozenin VIDA
Na galerii až do konce roku fragment výstavy z EXPO 2015 od 4.11. výstava Masarykovy univerzity  Vraťme CO2 pod zem - interaktivní výstav zabývající se příčinami globální změny klimatu a jednou z možností, jak ji omezit - technologie zachytávání skleníkového plynu oxidu uhličitého a jeho ukládání v horninách, tedy technologii CCS - Carbon Capture & Storage.

4.11. -22.12. Prostějov, Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova - putovní výstava ÚFCH J. Heyrovského s názvem Příběh kapky (seznamující návštěvníka s polarografií a Jaroslavem Heyrovským,  nositelem Nobelovy ceny za chemii ) doputovala (již 18.expozice !) u příležitosti 125. výročí narození J. Heyrovského do Prostějova.
5.11.-13.11. Praha polarografická - prohlídka dřevěné plastiky zdobící vestibul budovy ÚFCH JH
Otevřeno: pondělí až pátek od 9 do 17 hodin. Budova ÚFCH J. Heyrovského  v Praze 8.
Plastiku a originální grafické návrhové listy, podle kterých byla zhotovena, si lze prohlédnout i bez průvodce. Komentované prohlídky plastiky (v trvání ca 20-30 minut) se konají v 11 hodin, 13 hodin, 15 hodin a 17 hodin (doporučujeme si průvodce reservovat mailem na kontaktu - K. Stejskalová).
Od 6.11. Praha - Geofyzikální ústav AV ČR – 49. Výstava - Zdeněk Prokop: Rytmy a melodie (obrazy). Zdeněk Prokop (1934) hledá v části své tvorby souvislosti mezi hudbou a výtvarným uměním, hudební díla (Antonio Lucio Vivaldi, Glenn Miller, Dave Brubeck, Dizzy Gillespie, Leonard Bernstein, Steve Reich ad.) převádí do vlastního systému barev a tvarů.
12. a 13.11. Brno – Den otevřených dveří Ústavu přístrojové techniky AV ČR
3. - 12.11. Praha -  v Českém centru bude výstava Věda fotogenická 2014 a prezentace nejúspěšnějších projektů soutěže Česká inovace 2014. Expozice je součástí 15. ročníku Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR.
Olomouc - Pevnost poznání zve do éry socialistické každodennosti - Projekt Podzim komunismu přiblíží atmosféru let 1960–1990 v Československu - vyvrcholí 16. a 17. listopadu. Na tyto dny je v Pevnosti připraven bohatý program.
 

PŘEDNÁŠKY

4.11. Prostějov – přednášky Jaroslav Heyrovský bádající, objevující (přednáší Dr. K.Stejskalová) navštíví v rámci vernisáže výstavy Příběh kapky v Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova studenti a žáci  vybraných  tříd a v podvečer zájemci  z veřejnosti. 
5.11. Přibyslavice u Velké Bíteše, Dušan Majer  - Průzkum Marsu v čele s Curiosity.
10.11. Ústí nad Labem - kavárna Fokus kafe, Café Nobel bez kofeinu  (dětské): Textilní poklady ukryté v zemi, archeoložka PhDr. Helena Březinová,Ph.D.
10.11. Č. Budějovice - Termojaderná fúze – nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, v 10:00 v Biologickém centru, v 15:00 Studentský kostel - Ing. Milan Řípa, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
11.11. Brno - Termojaderná fúze – nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, Ing. Milan Řípa, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
12.11. Ústí nad Labem - kavárna Fokus kafe, Café Nobel: Pluto a Ceres - Neznámí? Již nikdy více! Trpaslík a trpaslice, astronom Mgr. Jakub Rozehnal
12.11. Praha, od 17:30. Přednášku Jaroslav Heyrovský bádající, objevující přednese v rámci programu DOD2015  Dr. K. Stejskalová.
19.11. Teplice - hvězdárna, Café Nobel : Tornáda a příbuzné jevy v České republice, meteoroložka Mgr. Martina Francová
26.11. Ústí nad Labem - Literární kavárna Fokus, kampus UJEP, Café Nobel: Syntetická biologie - zrození druhého života, Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
 

ČLÁNKY, POŘADY, AKTUALITY

Vesmír! Nechte se inspirovat! Česká kosmická kancelář upozorňuje žáky základních škol a studenty středních i vysokých škol na možnost zapojení do velké celoevropské soutěže ODYSSEUS.
Uzávěrka přihlášek pro kategorie středoškoláků (Pioneers) a vysokoškoláků (Explorers) je 15. ledna 2016, soutěžní výtvarné práce pro kategorii žáků základních škol (Skywalkers) je možné podávat až do 31. března 2016. Další informace na webových stránkách České kosmické kanceláře a na webu soutěže.
Nová série 10 videí Nezkreslená věda (projekt Otevřená věda) představuje zábavnou formou různá témata z oboru přírodních a technických věd.
Nezapomeňte se podívat na nový díl Badatelny,  který odpovídá na otázku: „Mohla by si plachetnice za bezvětří sama foukat větrákem do plachet?“
Dušan Majer a Kosmonautix - pár novinek - dva články denně na webu, k tomu Dobývání vesmíru, nově na Streamu Kritické momenty kosmonautiky jako video - nedávno vydané jako kniha.
Asociace mladých debrujárů: Byl vyhlášen 5. ročník soutěže POHÁR VĚDY - ROJKO 2016. Informace zde – registrace do 10. ledna 2016.
 
Partneři

Gama Rádio  regionalnitelevize.cz    SQS

 
Odkazy na propagátory

     

      

  

    

        

     

    

   

 

SCi-LiNEKontakt:
redakce@sci-line.cz, tel. +420 606 613 938, www.sci-line.cz

Nepřejete-li si dostávat tento newsletter, klikněte sem nebo odpovězte na tento e-mail a do předmětu zadejte "NE".