Biotech
facebooktwittertwitter

SCIENTIST SAYS MUSHROOMS HAVE A LANGUAGE THEY USE TO TALK TO EACH OTHER

 

Profesor Andrew Adamatzky z University of the West of England v Bristolu, zveřejnil v časopise Royal Society Open Science výsledky svého výzkumu o vzájemné komunikaci hub. Našel důkazy, že houby spolu skutečně komunikují a že jejich jazyk má až 50 slov, nebo výrazů. Odkaz na studii zde. 

Profesor Andrew Adamatzky je významným a nesmírně zajímavým vědcem. Je vedoucím laboratoře nekonvenčních počítačů a kreativních technologií. Tedy není to biolog ani mykolog. Zabývá se ale výzkumem v oblasti reakčních buněčných automatů, nebo kolektivní inteligence a robotiky a bioniky. Zkoumal houbu známou i u nás – penízovku sametonohou, japonsky nazývanou enoki, která roste v koloniích. Vědci se podařilo prokázat, že existuje doposud neznámá elektrická aktivita hub, která je projevem informací sdělovaných i mezi vzdálenými částmi kolonií penízovky. Vznikla i hypotéza, že organizmus houby dokáže komunikovat s různými částmi sebe sama.

Pin It