Biotech
facebooktwittertwitter

Evropský projekt Neurimp má za cíl výrazně posunout vpřed výzkum nervových implantátů, které najdou uplatnění při závažných poraněních periferní nervové soustavy člověka.

Kombinace biopolymerů a nanotechnologií může přinést nová řešení. Neurimp je projekt, kterého se účastní 8 partnerů z celé Evropy (z ČR Contipro), bude probíhat do konce roku 2017 a celková dotace je 3,5 mil. Eur.  

 

Poškození periferních nervů znamená ztrátu kontroly pohybu a současně i schopnosti přenášet senzorické informace. Nervové implantáty mohou posílit autoregenerační  schopnosti nervových buněk a tím napomoci léčbě při těchto poraněních. Příprava implanátů spočívá ve vytvoření specifických lineárních, trubkovitých mikrostruktur z biopolymeru s podélnými nanokanálky, které navíc musí splňovat mnoho podmínek, jako je plasticita a další.  Pro tvorbu tohoto typu implantátů je v projektu využíván laboratorní přístroj 4SPIN, který vyvinula česká firma Contipro, jeden z řešitelů projektu.

„Laboratorní přístroj 4SPIN je určen k přípravě nanovlákených materiálů v silném elektrostatickém poli. Pro potřeby projektu byl vyvinut nový typ elektrody, která umožňuje přímou depozici nanovláken do žádaného tubulárního tvaru miniaturních rozměrů. Od roku 2013 prošel přístroj a v něm využívaná technologie obrovským vývojem, který byl z velké části iniciován potřebami aplikací s využitím materiálů s nanovlákennou strukturou. V nadcházejících letech se očekává jejich uplatnění zejména v moderní medicíně, protože k tomu směřuje i výzkum vědeckých týmů českých i evropských projektů,“ sdělil Marek Pokorný, vedoucí vývoje nanotechnologických zařízeni Contipro.

Regenerační vlastnosti prototypu nervového implantátu byly již v projektu Neurimp úspěšně ověřeny in vivo u sedacího nervu na zvířecím modelu. Pro vědecké týmy z celého světa je v současnosti obrovskou výzvou přispět ke zlepšení života pacientů s poškozením periferních nervů a zároveň k rozšíření oblasti mikrochirurgických technik.

Tento projekt obdržel finanční prostředky z Evropské unie v rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, na základě grantové dohody č. 604450

L. Kopecký

 

Pin It