Aktivity
facebooktwittertwitter

Resilience ještě nedávno patřila mezi málo používaná slova. Už je to jinak. COVID-19 a potřeba vyrovnat se s dopady pandemie jsou významnými argumenty pro systémové zvýšení připravenosti všeho na vše, a to doslova. 

V souvislosti s aktuální situací pandemie koronaviru COVID-19 v České republice byla intenzivně rozvinuta spolupráce platformy výzkumných organizací, průmyslových partnerů a státních institucí pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého, vedoucího Centra města budoucnosti (CFF) při Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. CFF bylo ustaveno v roce 2018 a úspěšně řeší výzkumné projekty, pořádá konference, workshopy a setkání s komunitou obcí a měst. V únoru 2020 vznikla při CFF platforma Urbánní resilience UR.LAB (Urban Resilience Laboratory), která si dala za cíl připravit lépe Českou republiku na zvládání krizových situací, které v současnosti představuje pandemie koronaviru, ale v budoucnosti může představovat jiná krize, ať už virus, black-out nebo nedostatek zdrojů (vody, potravin, energií apod.). Platforma UR.LAB oslovila rozhodující instituce státní správy a samosprávy, Integrovaného záchranného systému, Svazu měst a obcí, krajů, významných pracovišť universit, Akademie věd, výzkumných ústavů, velkých průmyslových subjektů a dalších. K dnešnímu dni má již téměř 30 předběžně participujících členů a mnoho dalších je připraveno se připojit.

Celá tisková zpráva ke stažení zde

Kontakt: 

Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, E: drabkova@tacr.cz , T: +420 777 016 525

Ing. arch. Michal Postránecký, vedoucí CFF CIIRC ČVUT v Praze, E: michal.postranecky@cvut.cz T: +420 728 794 343, +001 702 858 4556

Pin It