Aktivity
facebooktwittertwitter

Na slavnostním večeru při zahájení MSV se udělovaly Zlaté medaile a další ocenění.

Detaily a celá tisková zpráva zde

FreeTurn - multifunkční soustružnický nástroj

Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii
Výrobce: CERATIZIT GROUP
Nový nástroj FreeTurn společně s technologií HDT (High Dynymic Turning) přináší uživatelům nový trend dynamického soustružení s prokazatelným ekonomickým přínosem.Toto ocenění bylo uděleno za inovativní přínos při víceosém obrábění na dlouhotočných automatech třemi nástroji současně s výstupy na prvky trendu Průmysl 4.0.

Citizen Cincom D25-1M8

Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
Výrobce: CITIZEN MACHINERY CO., LTD
Dlouhotočný CNC obráběcí stroj s 12 řízenými osami, včetně B-osy, umožňující plynulé pětiosé obrábění. Stroj je určený pro obrábění komplexních a složitých součástí se třemi nástroji současně do max.průměru 25 mm. Toto ocenění bylo uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje.

Asymetrické radiální soudečkové ložisko s kazetovou klecí

Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
Výrobce: ZKL Brno, a.s.
Asymetrické soudečkové ložisko s kazetovou klecí je představitel valivých ložisek s vysokou axiální zatížitelností a zvýšenou naklopitelností. Zcela nová speciální konstrukce zajišťuje požadavky na ložisko na výstupním hřídeli z převodovky domíchávače betonu, nebo hlavním rotoru větrné elektrárny. To jsou zvýšená naklopitelnost, zvýšená axiální únosnost a schopnost pracovat při nízkých otáčkách bez prokluzování. Speciální konstrukce klece umožňuje pohyb řad elementů nezávisle na druhé řadě. Valivé elementy jsou opatřeny povlakem DLC, který snižuje třecí ztráty v ložisku a eliminuje vznik kontaktní únavy a otěru na oběžných drahách ložiska. Tato nová konstrukce prodlužuje životnost ložiska proti stávajícím řešením až o 80 %. Toto ocenění bylo uděleno za unikátní konstrukci valivého ložiska se zvýšenou naklopitelností a radiální únosností s využitím asymetrie uložení valivých elementů.

AIRSKIN®

Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0
Výrobce: Blue Danube Robotics GmbH
Celý robot i uchopovací část je zakryta měkkým opláštěním AIRSKIN, včetně upínacích a střihových ploch. V případě kolize mezi robotem a zaměstnancem nebo předmětem, snímač kolize reaguje a okamžitě spustí nouzové zastavení robota. Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení v oblasti bezpečnosti robotických pracovišť spočívající v dodatečné instalaci jednoduchých pružných opláštění vyrobených aditivní technologií reagujících na dotyk.

Sportovní elektromobil StudentCar SCX

Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
Výrobce: StudentCar, VŠB-TUO
Sportovní elektromobil StudentCar SCX vznikl ve spolupráci VŠB-TUO, EVC Group s.r.o. a TÜV SÜD Czech s.r.o. Projekt vývoje podpořil TAČR, v rámci projektu TA01030430, TAČR „Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí“. StudentCar SCX má vyspělou koncepcí 4 nezávislých pohonných jednotek bez převodovek, jedinečný nejen v porovnání s českou konkurencí, ale také celosvětově. Sportovní elektromobil StudentCar SCX sloužil jako testovací platforma pro vývoj battery packu, který dokáže dodávat energii pro čtyři samostatné synchronní elektromotory. Elektromotory přímo přes poloosy přenášejí na kola moment 2100 Nm prakticky od nulových otáček. Toto ocenění bylo uděleno za inovativní návrh elektrického pohonu kol elektromobilu, který díky velkému momentu nepotřebuje převodovku a teplo z chlazení využívá pro vytápění elektromobilu. Exponát vznikl ve spolupráci se společnostmi EVC Group, s.r.o a TÜV SÜD Czech, s.r.o.

Digitální dvojče výrobní buňky VIRTUÁLNÍ ZPROVOZNĚNÍ

Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0
Výrobce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Digitální dvojče výrobní buňky provozované na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, je uživateli prezentováno pomocí virtuální reality, kde jsou online zobrazována data z řídicích systémů strojů a zařízení, informačních systémů a z externí senzoriky. Data jsou zpracována a analyzována pro následnou predikci způsobilosti výroby, testování a optimalizaci návrhu výrobní buňky. Navržené digitální dvojče je také užíváno jako nástroj vzdálené virtuální správy pracoviště. Toto ocenění bylo uděleno za inovativní využití neuronových sítí při konfiguraci řízení obráběcích strojů s využitím rozšířené virtuální reality. Toto řešení je již aplikováno v ostrém provozu ve Slováckých strojírnách.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Chytrý zásilkový box tučňák

Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
Výrobce: TEXTILECO A.S.
Venkovní kontejner penguin box s moderním designem na zásilky je poháněn solární energii. Obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i variantu s lednicí. Interkativní obrazovka informuje občany o důležitých událostech v okolí a slouží i jako budoucí platební terminál. Možnost virtuálního tržiště pro aplikace, videa a hudbu. Vyzvedávání balíků kdykoliv a kdekoliv. Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení logistiky užívající nové technologie pro udržitelné podnikání v recyklaci a službám občanům založeném na internetu věcí.

Jaroslav Kopáček

Zlatá medaile za celoživotní dílo
Profesor Jaroslav Kopáček patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj profesní život a stále ve svých úctyhodných 88 letech aktivně působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Kromě pedagogické činnosti se v průběhu své více než 60-ti leté kariéry podílel na četných projektech a výzkumu oboru hydrauliky a pneumatiky. Jeho akademická dráha byla bohužel na 20 let přerušena v reakci na jeho zásadní postoj k událostem roku 1968. Během následující doby působil na Výzkumném ústavu hydraulických mechanismů v Dubnici nad Váhom. Na fakultu byl Jaroslavu Kopáčkovi umožněn návrat v roce 1990, kdy byl jmenovaný profesorem pro obor hydraulických strojů a zařízení.

Na ocenění zlatou medailí byl profesor Kopáček navržen Českou vědeckotechnickou společností, kde mimo jiné po dlouhá léta aktivně působil.

Pin It