Aktivity
facebooktwittertwitter

Cílem je vývoj inovativních biotechnologií založených na využití mikrořas, jako efektivních buněčných továren, které přispějí k rozvoji a prosperitě lidstva bez ohrožení zdrojů naší planety.

 

 

Sekce adaptivních a inovačních technik Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe se zabývá vývojem metod a technologií pro kultivaci a výzkum mikrořas. „V rámci našeho výzkumu se zabýváme detailní charakterizací zkoumaných biologických systémů v širokém spektru podmínek, zahrnujících podmínky přirozené, prediktivní klimatické scénáře a podmínky simulující průmyslová prostředí. Naše činnost je zaměřena jak na získávání hlubších vědeckých poznatků, tak na jejich převedení z roviny základního výzkumu do praxe“, říká Dr. Jan Červený.

Díky výzkumným aktivitám v posledních letech byla vytvořena infrastruktura podporující výzkum potenciálu mikrořas v biotechnologických aplikacích. Vedle schopnosti těchto mikroorganismů zachycovat oxid uhličitý ze vzduchu nebo z průmyslových spalin může být jejich biologická aktivita základem pro výrobu biopaliv nové generace a pro produkci cenných biologických látek jako jsou karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny či bílkoviny.

Pin It